SPOR FK.jpeg

SPOR (udvalgsopgave primært før festivalen)

Som del af SPOR har du ansvaret for at der udbydes et bredt udvalg af SPOR på festivalen.

Det betyder, at du bliver kontakten til de frivillige underviser, og at din opgave ligger i at finde undervisere før festivalen og at være en god sparringspartner for dem både før og under festivalen.

Du kommer til at arbejde primært med de andre i dit udvalg og der vil være en formand, der i grove træk har ansvaret for udvalgsarbejdet.

 

Ansøgning

Send din ansøgning til: