Sammen med 1-2 andre vil du som frivillig underviser undervise 20-30 efterskoleelever på sporet. Eleverne følger sporet i ca. 9 timer over de tre dage festivalen varer.

På sporet skal der nørdes, eksperimenteres, tænkes kreativt, og der skal frem for alt samarbejdes og samskabes. Eleverne skal prøve sig selv af sammen med andre efterskoleelever. Som frivillig underviser har man inden festivalen fastsat en ramme og valgt en retning for sporet, men det forventes, at du er villig til at lade eleverne byde ind og gå de veje, de ønsker. På den måde fungerer du som en vejleder, og det forventes, at du tør lade målet stå åbent og lade eleverne forme processen. Sporet skal to gange i løbet af festivalen bidrage med en form for produkt/præsentation/performance som kan inddrages på fællessamlingerne (Forum).

Som frivillig underviser skal du..

  • Have en faglig kompetence/interesse som du brænder for at bidrage med til elevernes læring.
  • Turde snakke med efterskoleelever om tvivl, tro og eksistens uanset hvad du selv tror.
  • Kunne tænke ud af boksen og skabe noget nyt med efterskoleeleverne som de kan vise til forum i løbet festivalen.
  • Måske finde en makker som brænder for det samme som dig, og som også vil være frivillige underviser sammen med dig - og ellers hjælper vi med at finde en frivillige undervisningsmakker eller to til dit spor.
  • Meget gerne kunne deltage på en forberedelsesweekend hvor du bliver klædt på til at lære fra dig, og får masser af tid til at planlægge dit spor. Du behøver derfor ikke bruge alle døgnets timer på at planlægge sporet inden festivalen.

Forum og buzzwords

Eleverne vil på Forum blive præsenteret for temaet “Sådan er landet, jeg gerne vil kalde for mit” som skal tage udgangspunkt i sproget, sangens og musikkens betydning for at styrke den danske identitet, nuancer og rummelighed. Det skal ske med fortællinger fra scenen, men også ved at sporene bidrager. Hvert spor har nogle “buzzwords” som er et ord eller en sætning der danner rammen om den præsentation/produkt/performance som bliver vist på Forum. Et buzzword har relation til temaet, og kunne være “den danske sangskat”. Et spor med dette buzzword kunne f.eks. synge et medley af danske salmer som deres bidrag til Forum. På Forum kobles alle buzzword sammen af de frivillige som står for forum, og dermed skabes en rød tråd mellem alle de forskellige fagområder sporene har og temaet.